Werken met dromen

Een van mijn specialisaties is werken met dromen. Je kunt een droom als een verhaal in beelden zien, een metafoor of een beeldspraak, ook wel associatie genoemd.  Via de droom kunnen we onze behoeften en emoties leren kennen die we vaak tijdens het waakbewustzijn verbergen of waarvan we niet weten hoe we deze moeten uiten. We kunnen open staan voor de taal van de droom, maar doordat deze zich vaak in symbolen openbaart en we deze taal niet kennen, weten we niet direct de betekenis van de beelden. Lees meer

 

Werken met Deelpersoonlijkheden

Werken met deelpersoonlijkheden geeft de mogelijkheid met aspecten van de persoonlijkheid te werken. Deze delen vertegenwoordigen karaktertrekken of eigenschappen van jezelf bijvoorbeeld: de 'criticus', 'twijfelaar', 'vertrouwen' of de 'saboteur'. Kinesthetisch werken met deel persoonlijkheden is een methode waarbij meerdere deelpersoonlijkheden is de ruimte worden geplaatst. Het associëren en dissociëren met de delen geeft inzicht en een van de meest belangrijke doelen zijn hierbij dat de regie op de juiste plek komt, dat datgene wat niet van hemzelf is aan de ander terug geeft en dat het deel zijn authentieke taak/naam terugvindt. Oppositiedelenwerk is een methode waarbij delen met iets tegengestelds in trance worden opgeroepen. Dit kunnen delen zijn als 'gevoel' en 'verstand'. De essentie van dit werk is dat er communicatie tussen de delen ontstaat waardoor de delen elkaar de juiste ruimte geven, delen komen uit de schaduw. Door beide genoemde methoden ontstaat meer innerlijke harmonie. Aspecten uit  Voice Dialogue, en Transactionele Analyse (TA) worden bij therapeutische interventies ingevlochten. Transactionele Analyse beschrijft de rollen die wij kunnen aannemen, door in ongezonde rollen te leven worden ook relaties ongezond. Door een stem aan ieder deel in onszelf te geven kan zowel gedrag, gevoel, als ons denken veranderen. Van Ego state spreken wij indien wij met één deel werken.

 

Visualisatie en ontspanningsoefeningen

‘Imagination is more important than knowledge’ Einstein

Visualisatie is een reis in lichte trance door de geest om je intuïtie verder te ontwikkelen. Er zijn vele verschillende visualisaties, een mooie visualisatie is naar ‘de veilige plek’ waarbij je in je verbeelding door een veilige plek in de natuur wandelt en hier veiligheid, rust en ruimte voelt. Ontspanningsoefeningen waardoor cliënt een diep gevoel van ontspanning kan ervaren. Visualisaties en ontspanningsoefeningen worden ook gebruikt om eigenwaarde of andere goede gevoelens te versterken. 

 

Distracion Reprocessing therapy, afgeleide vorm van EMDR. Dit is een therapievorm voor mensen die last blijven houden van traumatische ervaringen zoals een chronische trauma of een gerichte of diffuse angst.

 

Bevrijd jezelf therapie, deze methode is afgeleid van EFT. Deze methode wordt gebruikt bij zorgen, angst of pijn. Het is het kloppen op acupressuur punten. Deze bevinden zich op de meridianen waar de levensenergie van de mens stroomt. Via acceptatie en affirmatie zal het negatieve gevoel de persoon niet meer psychisch of emotioneel blokkeren, de persoon zal meer zichzelf zijn. 

 

 

 

Regressietherapie

Regressietherapie is een zoektocht naar wat je ooit hebt meegemaakt en wat je nu in het leven belemmert. Hier gaat het er om opnieuw (vanaf nu terug naar je geboorte) terug naar de eerste keer om deze gebeurtenis bloot te leggen, de verdrongen ervaring of de belemmering. Door middel van een lichte trance ga je terug naar de eerste keer om deze bloot te leggen of te herbeleven en op een fijne manier die ervaring alsnog goed te verwerken. Door het anders te verwerken kunnen de emoties zich ontladen en krijg je vele inzichten. De samenhang tussen ervaringen van toen en de klachten van nu (zoals concentratieproblemen, depressies, lichamelijke klachten, angsten, verdriet, relationele problemen) worden hierdoor duidelijk en worden beter verwerkt. Hierdoor kom je weer in contact met de essentie van wie je werkelijk bent. 

 

 Innerlijke Kind werk

Ervaringen in je kindertijd kunnen 'in het nu' voor onprettige gevoelens en verstoringen in je gedrag zorgen, zoals bijvoorbeeld moeite hebben met je gevoelens naar anderen te tonen, je creativiteit niet kunnen uiten of gewoon niet jezelf kunnen zijn. Bij deze therapie ga je terug naar de tijd in je jeugd, waar je contact maakt met je innerlijke kind om zo weer toegang te krijgen tot alle kwaliteiten die je in je hebt, zodat je weer bewuster verder kunt in je leven en met meer levenslust. 

 

Reïncarnatietherapie, betekent wedergeboorte. Het kan zijn dat de oorsprong van huidige problemen niet in het huidige leven gevonden kunnen worden. Via reïncarnatie kun je dan teruggaan naar momenten voor het huidige leven. Door inzicht en loslaten ontstaat heling en verandering.

 

Ideomotorische vingersignalen zijn signalen die via trance door het onbewuste worden doorgegeven door vooraf afgesproken vingersignalen. Deze methode wordt vaak bij diagnostische doeleinden gebruikt, of als cliënt inzichten wil krijgen zonder verbale communicatie.

 

Implosieve desensitisatie, wordt gebruikt als er sprake is van een acuut trauma. Dit is een zeer effectieve methode om de gehele beleving te neutraliseren zodat er geen spanning meer is.

 

Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP is een combinatie van methoden en technieken. Ontwikkeld op basis van hypnotherapie volgens Milton H. Erickson, het lichte trancewerk van Virginia Satir en Fritz Perls. Bij NLP gaat het erom hoe men de werkelijkheid ervaart en hoe je deze interpreteert in taal en non-verbaal gedrag. Hierbij speelt het representatiesysteem een rol; je onderbewust(zijn) maakt verbindingen tussen de zintuigen: horen/auditief, zien/visueel, ruiken/olfactorisch, proeven/gustatief en voelen/kinesthetisch. Lichaam en geest staan voortdurend met elkaar in verbinding. NLP leert je hoe je interne ervaringssysteem werkt om beter met jezelf en met anderen te kunnen communiceren.